Реферати
Доклади
Курсови работи
Дипломни работи
Есета
Лекции
... и много други документи

 

 

 
       
Търсене :
(Има 697 документа за момента)

 

Реферати, доклади, курсови работи, дипломни работи, есета, лекции и много други документи. За поръчка...


Преглед на 
 Магистърски проект-Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет в предприятие с нестопанска цел. Български пощи ЕАД Магистърски проект-Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет в предприятие с нестопанска цел. Български пощи ЕАД Магистърски проект-Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет в предприятие с нестопанска цел. Български пощи ЕАД
Преглед на 
 Определение, класификация и измерване на разпределението на работното време-Курсова работа Определение, класификация и измерване на разпределението на работното време-Курсова работа Определение, класификация и измерване на разпределението на работното време-Курсова работа
Преглед на 
 Акредитивна форма на разплащане-Курсова работа Акредитивна форма на разплащане-Курсова работа Акредитивна форма на разплащане-Курсова работа
Преглед на 
 Управление на риска (рисков мениджмънт)-Курсова работа Управление на риска (рисков мениджмънт)-Курсова работа Управление на риска (рисков мениджмънт)-Курсова работа
Преглед на 
 Реферат по митническо право Реферат по митническо право Реферат по митническо право
Преглед на 
 Управление на валутния риск и счетоводно отчитане Управление на валутния риск и счетоводно отчитане Управление на валутния риск и счетоводно отчитане
Преглед на 
 Мерки за излизане от икономическата криза Мерки за излизане от икономическата криза Мерки за излизане от икономическата криза
Преглед на 
 Развитие на пазара на труда в р българия Развитие на пазара на труда в р българия Развитие на пазара на труда в р българия
Преглед на 
 Курсов проект по дисциплината-“Маркетинг” Курсов проект по дисциплината-“Маркетинг” Курсов проект по дисциплината-“Маркетинг”
Преглед на 
 Характеристика на състоянията на разбирателство Характеристика на състоянията на разбирателство Характеристика на състоянията на разбирателство
Преглед на 
 Управление на взаимоотношенията между научно –изследователската и развойна дейност и маркетинг в проектите за разработване на нови продукти Управление на взаимоотношенията между научно –изследователската и развойна дейност и маркетинг в проектите за разработване на нови продукти Управление на взаимоотношенията между научно –изследователската и развойна дейност и маркетинг в проектите за разработване на нови продукти
Преглед на 
 Митническото право Митническото право Митническото право
Преглед на 
 Административно - териториална характеристика и демографско развитие на община Варна. Административно - териториална характеристика и демографско развитие на община Варна. Административно - териториална характеристика и демографско развитие на община Варна.
Преглед на 
 Инвестиционен портфейл Инвестиционен портфейл Инвестиционен портфейл
Преглед на 
 Зависимост между големината и риска на Банковите Холдингови Компании; доколко успешната диверсификация редуцира този риск – пример от САЩ Зависимост между големината и риска на Банковите Холдингови Компании; доколко успешната диверсификация редуцира този риск – пример от САЩ Зависимост между големината и риска на Банковите Холдингови Компании; доколко успешната диверсификация редуцира този риск – пример от САЩ
Преглед на 
 Ценообразуване Ценообразуване Ценообразуване
Преглед на 
 Фискална политика и данъчни реформи Фискална политика и данъчни реформи Фискална политика и данъчни реформи
Преглед на 
 Тютюнопроизводство Тютюнопроизводство Тютюнопроизводство
Преглед на 
 Международно двойно данъчно облагане. способи за избягване на двойното облагане. международни спогодби за избягване на международното двойно данъчно облагане Международно двойно данъчно облагане. способи за избягване на двойното облагане. международни спогодби за избягване на международното двойно данъчно облагане Международно двойно данъчно облагане. способи за избягване на двойното облагане. международни спогодби за избягване на международното двойно данъчно облагане
Преглед на 
 Комуникативният процес в организациите Комуникативният процес в организациите Комуникативният процес в организациите
Преглед на 
 Рефератпо европейско икономическо сътрудничество. Рефератпо европейско икономическо сътрудничество. Рефератпо европейско икономическо сътрудничество.
Преглед на 
 Анализ на зависимостта между приходи, разходи и печалба Анализ на зависимостта между приходи, разходи и печалба Анализ на зависимостта между приходи, разходи и печалба
Преглед на 
 Натрупване и управление на външния дълг разследващата журналистика 1994-2002 година Натрупване и управление на външния дълг разследващата журналистика 1994-2002 година Натрупване и управление на външния дълг разследващата журналистика 1994-2002 година
Преглед на 
 Стопанско управление 1-ва група Стопанско управление 1-ва група Стопанско управление 1-ва група
Преглед на 
 Количествен и качествен анализ на основни видове пощенски услуги извършвани в РПС- гр. Ихтиман Количествен и качествен анализ на основни видове пощенски услуги извършвани в РПС- гр. Ихтиман Количествен и качествен анализ на основни видове пощенски услуги извършвани в РПС- гр. Ихтиман
Преглед на 
 “Структурна характеристика и роля на анти- тръстовото законодателство в модела на модифицираното пазарно стопанство - възможности и ограничения” “Структурна характеристика и роля на анти- тръстовото законодателство в модела на модифицираното пазарно стопанство - възможности и ограничения” “Структурна характеристика и роля на анти- тръстовото законодателство в модела на модифицираното пазарно стопанство - възможности и ограничения”
Преглед на 
 Безработицата като икономическо и социално явление Безработицата като икономическо и социално явление Безработицата като икономическо и социално явление
Преглед на 
 Потребителско равновесие и потребителски излишък Потребителско равновесие и потребителски излишък Потребителско равновесие и потребителски излишък
Преглед на 
 Поведение и мотиви на купувачите(есе) Поведение и мотиви на купувачите(есе) Поведение и мотиви на купувачите(есе)
Преглед на 
 Джон  Мейнард Кейнс – жизнен път Джон  Мейнард Кейнс – жизнен път Джон Мейнард Кейнс – жизнен път
към всички

 

Copyright © 2017 Уеб дизайн от ВИБ Сълушънс ООД. Всички права запазени.
 

Връзки: бизнес каталог · Здравен Център · за реклама