Реферати
Доклади
Курсови работи
Дипломни работи
Есета
Лекции
... и много други документи

 

 

 
       
Търсене :
(Има 697 документа за момента)

 

Реферати, доклади, курсови работи, дипломни работи, есета, лекции и много други документи. За поръчка...


Преглед на 
 Българска фондова борса. Съвременно състояние и условия за работа. Нормативни документи. Българска фондова борса. Съвременно състояние и условия за работа. Нормативни документи. Българска фондова борса. Съвременно състояние и условия за работа. Нормативни документи.
Преглед на 
 Борсовите посредници в развитите страни и в България Борсовите посредници в развитите страни и в България Борсовите посредници в развитите страни и в България
Преглед на 
 Спецификите на срочните и деривативните сделки Спецификите на срочните и деривативните сделки Спецификите на срочните и деривативните сделки
Преглед на 
 Котиране на ценните книжа на фондовата борса Котиране на ценните книжа на фондовата борса Котиране на ценните книжа на фондовата борса
Преглед на 
 Инвестиционен портфейл Инвестиционен портфейл Инвестиционен портфейл
Преглед на 
 Зависимост между големината и риска на Банковите Холдингови Компании; доколко успешната диверсификация редуцира този риск – пример от САЩ Зависимост между големината и риска на Банковите Холдингови Компании; доколко успешната диверсификация редуцира този риск – пример от САЩ Зависимост между големината и риска на Банковите Холдингови Компании; доколко успешната диверсификация редуцира този риск – пример от САЩ
Преглед на 
 Евровалутни пазари – предимство и перспективи Евровалутни пазари – предимство и перспективи Евровалутни пазари – предимство и перспективи
Преглед на 
 Видове пазари на ценни книжа Видове пазари на ценни книжа Видове пазари на ценни книжа
Преглед на 
 Общото споразумение за митата и търговията Общото споразумение за митата и търговията Общото споразумение за митата и търговията
Преглед на 
 Ценово проучване за световния пазар на нефт Ценово проучване за световния пазар на нефт Ценово проучване за световния пазар на нефт
Преглед на 
 Разходен принцип и калкулативни методи на ценообразуване Разходен принцип и калкулативни методи на ценообразуване Разходен принцип и калкулативни методи на ценообразуване
Преглед на 
 Търговията на България със страните от Балканския полуостров Търговията на България със страните от Балканския полуостров Търговията на България със страните от Балканския полуостров
Преглед на 
 Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане. Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане. Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане.
Преглед на 
 Проблеми на външно-икономическите отношения между България и Русия Проблеми на външно-икономическите отношения между България и Русия Проблеми на външно-икономическите отношения между България и Русия
Преглед на 
 Мобилните телефони на фирма Siemens в различните етапи от жизнения цикъл на продукта Мобилните телефони на фирма Siemens в различните етапи от жизнения цикъл на продукта Мобилните телефони на фирма Siemens в различните етапи от жизнения цикъл на продукта
Преглед на 
 Цена Цена Цена
Преглед на 
 Тютюнопроизводството Тютюнопроизводството Тютюнопроизводството
Преглед на 
 Маркетинг на партньорството Маркетинг на партньорството Маркетинг на партньорството
Преглед на 
 Влияние на организацията на работните места върху производствения цикъл Влияние на организацията на работните места върху производствения цикъл Влияние на организацията на работните места върху производствения цикъл
Преглед на 
 Ценообразуване “разходи плюс целева печалба” Ценообразуване “разходи плюс целева печалба” Ценообразуване “разходи плюс целева печалба”
Преглед на 
 Формиране на пазарно поведение в индустриалното предприятие Формиране на пазарно поведение в индустриалното предприятие Формиране на пазарно поведение в индустриалното предприятие
Преглед на 
 Маркетингов анализ на пазарните позиции на хотелски комплекс “Гергана” в курортен комплекс Албена Маркетингов анализ на пазарните позиции на хотелски комплекс “Гергана” в курортен комплекс Албена Маркетингов анализ на пазарните позиции на хотелски комплекс “Гергана” в курортен комплекс Албена
Преглед на 
 Управление на взаимоотношенията между научно –изследователската и развойна дейност и маркетинг в проектите за разработване на нови продукти. Управление на взаимоотношенията между научно –изследователската и развойна дейност и маркетинг в проектите за разработване на нови продукти. Управление на взаимоотношенията между научно –изследователската и развойна дейност и маркетинг в проектите за разработване на нови продукти.
Преглед на 
 Курсов проект по дисциплината “Маркетинг” Курсов проект по дисциплината “Маркетинг” Курсов проект по дисциплината “Маркетинг”
Преглед на 
 Математика Математика Математика
Преглед на 
 Счетоводно отчитане на приватизационни сделки Счетоводно отчитане на приватизационни сделки Счетоводно отчитане на приватизационни сделки
Преглед на 
 Обучение на персонала. Методи на обучение Обучение на персонала. Методи на обучение Обучение на персонала. Методи на обучение
Преглед на 
 Курсова задача по \"Банкови деривативни стратегии\" Курсова задача по "Банкови деривативни стратегии" Курсова задача по "Банкови деривативни стратегии"
Преглед на 
 Данъчен контрол върху събираемостта на местните такси Данъчен контрол върху събираемостта на местните такси Данъчен контрол върху събираемостта на местните такси
Преглед на 
 Микропроцесорни системи за управление на технологичните процеси в животновъдството Микропроцесорни системи за управление на технологичните процеси в животновъдството Микропроцесорни системи за управление на технологичните процеси в животновъдството
към всички

 

Copyright © 2016 Уеб дизайн от ВИБ Сълушънс ООД. Всички права запазени.
 

Връзки: бизнес каталог · Здравен Център · за реклама