Реферати
Доклади
Курсови работи
Дипломни работи
Есета
Лекции
... и много други документи

 

 

 
       
Търсене :
(Има 697 документа за момента)

 

Реферати, доклади, курсови работи, дипломни работи, есета, лекции и много други документи. За поръчка...


Преглед на 
 Създаване на програмна система за информационно обслужване на фирма за доставка на шевни машини (Протокол по информатика) Създаване на програмна система за информационно обслужване на фирма за доставка на шевни машини (Протокол по информатика) Създаване на програмна система за информационно обслужване на фирма за доставка на шевни машини (Протокол по информатика)
Преглед на 
 Организация и технология на дейността на търговска верига Билла (курсова работа) Организация и технология на дейността на търговска верига Билла (курсова работа) Организация и технология на дейността на търговска верига Билла (курсова работа)
Преглед на 
 Курсова работа по управленско счетоводство Курсова работа по управленско счетоводство Курсова работа по управленско счетоводство
Преглед на 
 Теоретични основи на управлението на капацитета и себестойността Теоретични основи на управлението на капацитета и себестойността Теоретични основи на управлението на капацитета и себестойността
Преглед на 
 Аминокиселини Аминокиселини Аминокиселини
Преглед на 
 Приложения на външния фотоефект Приложения на външния фотоефект Приложения на външния фотоефект
Преглед на 
 Елементарни Частици Елементарни Частици Елементарни Частици
Преглед на 
 Концепция за усъвършенстване на комплексния продукт на хотел Добруджа Концепция за усъвършенстване на комплексния продукт на хотел Добруджа Концепция за усъвършенстване на комплексния продукт на хотел Добруджа
Преглед на 
 Аспекти на глобализацията и нейното влияние върху развитието на България Аспекти на глобализацията и нейното влияние върху развитието на България Аспекти на глобализацията и нейното влияние върху развитието на България
Преглед на 
 Практика по одитиране на Централната Банка Практика по одитиране на Централната Банка Практика по одитиране на Централната Банка
Преглед на 
 Управление на човешките ресурси Управление на човешките ресурси Управление на човешките ресурси
Преглед на 
 Комуникационна Политика - Реферат Комуникационна Политика - Реферат Комуникационна Политика - Реферат
Преглед на 
 България – специфични аспекти на прехода към социално пазарно стопанство и формиране на качествено нова банкова и финансово-кредитна система България – специфични аспекти на прехода към социално пазарно стопанство и формиране на качествено нова банкова и финансово-кредитна система България – специфични аспекти на прехода към социално пазарно стопанство и формиране на качествено нова банкова и финансово-кредитна система
Преглед на 
 ИНВЕСТИЦИОННИЯТ КЛИМАТ В БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННИЯТ КЛИМАТ В БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННИЯТ КЛИМАТ В БЪЛГАРИЯ
Преглед на 
 Състояние и перспективи за развитие на Взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани в България (дипломна работа) Състояние и перспективи за развитие на Взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани в България (дипломна работа) Състояние и перспективи за развитие на Взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани в България (дипломна работа)
Преглед на 
 Отчетът за паричния поток като основен показател за анализ на финансовото състояние на фирма“Пирински бук “ ООД - гр.Гоце Делчев за 1998 година. Отчетът за паричния поток като основен показател за анализ на финансовото състояние на фирма“Пирински бук “ ООД - гр.Гоце Делчев за 1998 година. Отчетът за паричния поток като основен показател за анализ на финансовото състояние на фирма“Пирински бук “ ООД - гр.Гоце Делчев за 1998 година.
Преглед на 
 Процедури и начини за получаване на патент в рамките на Европейската патентна система Процедури и начини за получаване на патент в рамките на Европейската патентна система Процедури и начини за получаване на патент в рамките на Европейската патентна система
Преглед на 
 Технология на туристическото обслужване в хотел \ Технология на туристическото обслужване в хотел \ Технология на туристическото обслужване в хотел 'Калиакра' КК 'Албена'
Преглед на 
 Паричният пазар и функционирането на фондовата борса Паричният пазар и функционирането на фондовата борса Паричният пазар и функционирането на фондовата борса
Преглед на 
 Държавен бюджет Държавен бюджет Държавен бюджет
Преглед на 
 Функции на държавната автомобилна администрация – контрол върху превозите Функции на държавната автомобилна администрация – контрол върху превозите Функции на държавната автомобилна администрация – контрол върху превозите
Преглед на 
 Системи за управление на възнаграждението Системи за управление на възнаграждението Системи за управление на възнаграждението
Преглед на 
 Казус по \ Казус по \ Казус по 'Основи на Маркетинга'
Преглед на 
 Предприемачески план Предприемачески план Предприемачески план
Преглед на 
 Социалноосигурителни отношения в предприятието на едноличния търговец – физическо лице и методология на създаване на счетоводна информация за тях Социалноосигурителни отношения в предприятието на едноличния търговец – физическо лице и методология на създаване на счетоводна информация за тях Социалноосигурителни отношения в предприятието на едноличния търговец – физическо лице и методология на създаване на счетоводна информация за тях
Преглед на 
 Промени в данъчното законодателство (реферат) Промени в данъчното законодателство (реферат) Промени в данъчното законодателство (реферат)
Преглед на 
 Промени в данък добавена стойност (ДДС) (реферат) Промени в данък добавена стойност (ДДС) (реферат) Промени в данък добавена стойност (ДДС) (реферат)
Преглед на 
 Данък върху добавената стойност – обща характеристика, обекти на облагане, данъчен кредит. Данък върху добавената стойност – обща характеристика, обекти на облагане, данъчен кредит. Данък върху добавената стойност – обща характеристика, обекти на облагане, данъчен кредит.
Преглед на 
 Ръководство и ръководителя - функции, роли, стилове на ръководство, качества на ръководителя Ръководство и ръководителя - функции, роли, стилове на ръководство, качества на ръководителя Ръководство и ръководителя - функции, роли, стилове на ръководство, качества на ръководителя
Преглед на 
 Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката
към всички

 

Copyright © 2019 Уеб дизайн от ВИБ Сълушънс ООД. Всички права запазени.
 

Връзки: бизнес каталог · Здравен Център · за реклама