Реферати
Доклади
Курсови работи
Дипломни работи
Есета
Лекции
... и много други документи

 

 

 
       
Търсене :
(Има 697 документа за момента)

 

Реферати, доклади, курсови работи, дипломни работи, есета, лекции и много други документи. За поръчка...


Преглед на 
 Сливания и придобивания Сливания и придобивания Сливания и придобивания
Преглед на 
 Сценариен анализ (статистика) Сценариен анализ (статистика) Сценариен анализ (статистика)
Преглед на 
 История на възникване на системния подход История на възникване на системния подход История на възникване на системния подход
Преглед на 
 Паричен и капиталов пазар – ролята им за развитието на икономиката на България Паричен и капиталов пазар – ролята им за развитието на икономиката на България Паричен и капиталов пазар – ролята им за развитието на икономиката на България
Преглед на 
 Пазарен профил на Великобритания (реферат) Пазарен профил на Великобритания (реферат) Пазарен профил на Великобритания (реферат)
Преглед на 
 Анализ на финансовото състояние, проблеми и перспективи за развитие пред фирмите от отрасъл “Туризъм” – сравнително изследване на “Албена АД “, “Слънчев Бряг АД” и “Златни Пясъци АД” Анализ на финансовото състояние, проблеми и перспективи за развитие пред фирмите от отрасъл “Туризъм” – сравнително изследване на “Албена АД “, “Слънчев Бряг АД” и “Златни Пясъци АД” Анализ на финансовото състояние, проблеми и перспективи за развитие пред фирмите от отрасъл “Туризъм” – сравнително изследване на “Албена АД “, “Слънчев Бряг АД” и “Златни Пясъци АД”
Преглед на 
 Стокова наличност и асортимент на компютърни компоненти, необходими за управлението на фирмата, предоставени от фирма Online Computers Стокова наличност и асортимент на компютърни компоненти, необходими за управлението на фирмата, предоставени от фирма Online Computers Стокова наличност и асортимент на компютърни компоненти, необходими за управлението на фирмата, предоставени от фирма Online Computers
Преглед на 
 Образователната система в Италия Образователната система в Италия Образователната система в Италия
Преглед на 
 Детето и изкуството (тест) Детето и изкуството (тест) Детето и изкуството (тест)
Преглед на 
 Маркетингови стратегии в етапите на “жизнения цикъл” на продукта. “Жизнен цикъл на продукта”. Маркетингови стратегии за лидерство, атака, последователност и прочие. Маркетингови стратегии по време на кризисни ситуации: дефлации, инфлация и рецесия. Маркетингови стратегии в етапите на “жизнения цикъл” на продукта. “Жизнен цикъл на продукта”. Маркетингови стратегии за лидерство, атака, последователност и прочие. Маркетингови стратегии по време на кризисни ситуации: дефлации, инфлация и рецесия. Маркетингови стратегии в етапите на “жизнения цикъл” на продукта. “Жизнен цикъл на продукта”. Маркетингови стратегии за лидерство, атака, последователност и прочие. Маркетингови стратегии по време на кризисни ситуации: дефлации, инфлация и рецесия.
Преглед на 
 Отчитане на външнотърговските сделки Отчитане на външнотърговските сделки Отчитане на външнотърговските сделки
Преглед на 
 Дистрибуцията като форма на посредничество” в “Плодекс” ООД София Дистрибуцията като форма на посредничество” в “Плодекс” ООД София Дистрибуцията като форма на посредничество” в “Плодекс” ООД София
Преглед на 
 Цената в маркетингов смисъл (доклад) Цената в маркетингов смисъл (доклад) Цената в маркетингов смисъл (доклад)
Преглед на 
 Международен сравнителен анализ на морският транспорт Международен сравнителен анализ на морският транспорт Международен сравнителен анализ на морският транспорт
Преглед на 
 Оценки за качествата на дистрибуторите Оценки за качествата на дистрибуторите Оценки за качествата на дистрибуторите
Преглед на 
 Потенциален екип (реферат) Потенциален екип (реферат) Потенциален екип (реферат)
Преглед на 
 Подсистема за автоматично индивидуално хранене на млечни крави с концентриран фураж при свободно блоково отглеждане Подсистема за автоматично индивидуално хранене на млечни крави с концентриран фураж при свободно блоково отглеждане Подсистема за автоматично индивидуално хранене на млечни крави с концентриран фураж при свободно блоково отглеждане
Преглед на 
 Революционните възгледи на Питирим Сорокин Революционните възгледи на Питирим Сорокин Революционните възгледи на Питирим Сорокин
Преглед на 
 Ценообразуване “тръжно офериране” Ценообразуване “тръжно офериране” Ценообразуване “тръжно офериране”
Преглед на 
 История на полицията (реферат) История на полицията (реферат) История на полицията (реферат)
Преглед на 
 Социалните конфликти в икономиката Социалните конфликти в икономиката Социалните конфликти в икономиката
Преглед на 
 Средства на външнополитическата дейност: дипломация Средства на външнополитическата дейност: дипломация Средства на външнополитическата дейност: дипломация
Преглед на 
 Вериги с индуктивни връзки (Курсова Работа) Вериги с индуктивни връзки (Курсова Работа) Вериги с индуктивни връзки (Курсова Работа)
Преглед на 
 Организация на труда Организация на труда Организация на труда
Преглед на 
 Частните бюра по труда като организационна форма на борсово посредничество Частните бюра по труда като организационна форма на борсово посредничество Частните бюра по труда като организационна форма на борсово посредничество
Преглед на 
 Географска характеристика. История на проучванията. Стратиграфия и хронология на Деветашката пещера Географска характеристика. История на проучванията. Стратиграфия и хронология на Деветашката пещера Географска характеристика. История на проучванията. Стратиграфия и хронология на Деветашката пещера
Преглед на 
 Правната система на ЕС и Европейският съд Правната система на ЕС и Европейският съд Правната система на ЕС и Европейският съд
Преглед на 
 Психологичен профил на сексуалният насилник (Дипломна работа) Психологичен профил на сексуалният насилник (Дипломна работа) Психологичен профил на сексуалният насилник (Дипломна работа)
Преглед на 
 Изработване на типология на керамична материя и съпоставката му с възможно най-голям брой  селища в западна и източна посока от Деветашката пещера (дипломна работа) Изработване на типология на керамична материя и съпоставката му с възможно най-голям брой  селища в западна и източна посока от Деветашката пещера (дипломна работа) Изработване на типология на керамична материя и съпоставката му с възможно най-голям брой селища в западна и източна посока от Деветашката пещера (дипломна работа)
Преглед на 
 Социалните конфликти в икономиката Социалните конфликти в икономиката Социалните конфликти в икономиката
към всички

 

Copyright © 2018 Уеб дизайн от ВИБ Сълушънс ООД. Всички права запазени.
 

Връзки: бизнес каталог · Здравен Център · за реклама